Report logo

Lövholmen-enkät

671 svar

Först vill vi gärna veta vad din relation till Lövholmen är.

671 av 671 människor besvarade denna fråga

1
Jag är bosatt i närområdet
63%/ 428 svar
2
Jag har besökt konsthallen Färgfabriken
45%/ 305 svar
3
Jag är intresserad av stadsplaneringsfrågor och/eller arkitektur i allmänhet
39%/ 265 svar
4
Jag arbetar i närområdet
10%/ 70 svar
5
Jag arbetar med stadsplanering och/eller arkitektur
8%/ 57 svar
6
Jag är kulturskapare på Lövholmen
5%/ 34 svar
7
Jag har ingen relation till området
2%/ 16 svar
8
Other
3%/ 22 svar

Hur gammal är du?

671 av 671 människor besvarade denna fråga

1
26-40
48%/ 323 svar
2
41-65
36%/ 244 svar
3
65+
7%/ 49 svar
4
19-25
4%/ 30 svar
5
13-18
3%/ 25 svar
6
0-12
0%/ 0 svar

På Lövholmen tycker jag att det borde byggas...

671 av 671 människor besvarade denna fråga

1
… 50/50 bostadsrätter och hyresrätter
36%/ 246 svar
2
… fler hyresrätter än bostadsrätter
30%/ 206 svar
3
… bara hyresrätter
14%/ 95 svar
4
… fler bostadsrätter än hyresrätter
9%/ 66 svar
5
Ingen åsikt
4%/ 33 svar
6
… bara bostadsrätter
3%/ 25 svar
Bild för fråga *Är det viktigt att äldre byggnader på Lövholmen finns kvar?*

Är det viktigt att äldre byggnader på Lövholmen finns kvar?

670 av 671 människor besvarade denna fråga

1
Bevara allt som går, restaurera och lägg till byggnader i mellanrummen
59%/ 399 svar
2
Behåll några utvalda byggnader och riv resten
37%/ 252 svar
3
Riv allt och börja om på nytt
1%/ 10 svar
4
Ingen åsikt
1%/ 7 svar

Lövholmens kulturhistoriska identitet då? Hur tycker du att den borde förvaltas?

669 av 671 människor besvarade denna fråga

1
Restaurera några äldre byggnader
45%/ 301 svar
2
Se till att vissa historiska delar av Lövholmen är tydliga från vattensidan, om man exempelvis tittar från Reimersholme
24%/ 165 svar
3
Visa spår av historien i nybyggd arkitektur
24%/ 162 svar
4
Det behövs inte, blicka framåt istället
2%/ 14 svar
5
Ingen åsikt
1%/ 10 svar
6
Other
2%/ 17 svar
Bild för fråga *Tycker du att det borde byggas höghus på Lövholmen (alltså byggnader med minst 7 våningar)?*

Tycker du att det borde byggas höghus på Lövholmen (alltså byggnader med minst 7 våningar)?

671 av 671 människor besvarade denna fråga

1
Nej! Behåll den lägre silhuetten som dominerar i Stockholms innerstad
45%/ 307 svar
2
Både och, det behövs variation
26%/ 175 svar
3
Ja! Höghus är ett bra sätt att tillgodose Stockholms bostadsbehov
17%/ 117 svar
4
Absolut - men inte nära vattnet
8%/ 57 svar
5
Ingen åsikt
2%/ 15 svar

Hur viktigt tycker du att det är med kulturskapande på Lövholmen, i form av exempelvis ateljéer?

1: Inte viktigt alls
5: Väldigt viktigt

671 av 671 människor besvarade denna fråga

4.2
Medelbetyg
5%
35 svar
1
6%
41 svar
2
10%
70 svar
3
18%
123 svar
4
59%
402 svar
5
Bild för fråga *Hur ska vi samsas om de allmänna utemiljöerna på Lövholmen?*

Hur ska vi samsas om de allmänna utemiljöerna på Lövholmen?

671 av 671 människor besvarade denna fråga

1
Det går inte att kompromissa med barns utemiljö, planera för större förskolegårdar
44%/ 296 svar
2
Det är okej att gårdarna är mindre än rekommenderat, men planera för fler eller större allmänna grönområden
39%/ 266 svar
3
Storleken på förskolegårdar och grönområden måste kompromissas med för att bygga fler bostäder
11%/ 80 svar
4
Ingen åsikt
4%/ 29 svar

Vad är det viktigaste för dig i planen för Lövholmen?

671 av 671 människor besvarade denna fråga

1
Kulturhistoriska värden
44%/ 298 svar
2
Bevarandet av byggnader
39%/ 263 svar
3
Möjlighet till kulturskapande
34%/ 233 svar
4
Butiker, kaféer och restauranger i bottenplan av bostadshus
33%/ 226 svar
5
Grönområden
32%/ 217 svar
6
Hyresrätter
28%/ 194 svar
7
Klimatsmart tänk
27%/ 183 svar
8
Stora sociala ytor både inomhus och utomhus
23%/ 155 svar
9
Minimering av biltrafik
11%/ 78 svar
10
Plats för barn
10%/ 72 svar
11
Att bygga tätt och högt
7%/ 51 svar
12
Other
6%/ 43 svar